Všeobecné podmienky predaja

Informácie o spoločnosti:

AD TYRES INTERNATIONAL SLU
Carrer Bonaventura Armengol num 10
AD500 Andorra la Vella
ANDORRA

VAT SK4120053949
Share capital : 1.000.000 EUR
Kontaktujte nás

 1. Internetová ponuka Maxi Tyre.
 2. Registrácie.
 3. Predmet a užívateľská zmluva.
 4. Vypovedanie a postihy.
 5. Platobné podmienky.
 6. Vrátenie tovaru.
 7. Cena.

1 / Internetová ponuka Maxi Tyre.

Maxi Tyre je online rozhranie na predaj pneumatík pre profesionálnych predajcov pneumatík, výrobcov, veľkoobchody a ich sklady. Spoločnosť zodpovedá za riadne plnenie kúpnej zmluvy.

2/ Registrácie.

 1. Platforma je vyhradená pre profesionálnych predajcov pneumatík. Pre prístup do Maxi Tyre, musia žiadatelia dokázať, že vlastnia spoločnosť, ktorej aktivity sú na poli pneumatík.
 2. Platforma je zadarmo, nie sú tam žiadne mesačné poplatky na udržanie prístupu.
 3. Na každú úspešnú, alebo zamietnutú registráciu je odoslaný email.

3/ Predmet a užívateľská zmluva.

AD TYRES INTERNATIONAL SLU nie je zodpovedný za škody alebo nepríjemnosti spôsobené užívateľom v prípade zlyhania systému: nedostupná platforma z dôvodu poruchy servera.

Užívateľ je plne zodpovedný za svoje prihlasovacie údaje. AD TYRES INTERNATIONAL SLU na seba nepreberá riziko zneužitia, pokiaľ je užívateľ príčinou úniku prihlasovacích údajov.

Užívateľ sa zaväzuje uviesť detaily svojho účtu a platobnej karty.

Užívateľ je oboznámený, že ceny na Maxi Tyre sa vyvíjajú v reálnom čase. Používateľ preberá zodpovednosť za to pošle klientovi cenovú ponuku pre pneumatiky, ktorých cena sa zvýšila alebo znížila, alebo že sklad je vyčerpaný.

4/ Vypovedanie a postihy.

Nasledovné je predmetom konečného vypovedania zmluvy na platforme Maxi Tyre:

 • Vyhľadávanie klientov veľkoobchodmi, alebo výrobcami, ktorí boli uvedení do kontaktu pomocou rozhrania Maxi Tyre.
 • Neuhradená platba po 15 dňoch.
 • Prevod svojho účtu na iného používateľa bez predchádzajúceho súhlasu.
 • Ak sa konkurenčné aktivity na Maxi Tyre vykonávajú nespravodlivo. To znamená získanie klienta, ktorý bol kontaktovaný prostredníctvom Maxi Tyre.

5/ Platobné podmienky.

 • Platobná karta so splatnosťou 1 deň.
 • Bankový prevod so splatnosťou 7 dní.

Platba kreditnou kartou:

Predávajúci prijíma platby iba kreditnými kartami Visa, Mastercard alebo Maestro.

Zabezpečenú online platbu kreditnou kartou vykonáva poskytovateľ platieb.

Všetky fázy platby kreditnou kartou sú predmetom platobného systému HIPAY / BRAINTREE, ktorý je plne šifrovaný a chránený. Použitý protokol je SSL spojený s bankovým bankovníctvom (3D bezpečný protokol).

To znamená, že informácie súvisiace s objednávkou a číslom kreditnej karty na internete nedotknú jasného obehu. Číslo kreditnej karty nie je vytlačené na papieri, faktúre, faktúre ani na inom zozname.

Predajca nepozná čísla kariet. HIPAY / BRAINTREE neuchováva čísla kariet po odoslaní platobnej transakcie do banky obchodníka. Žiadna osoba teda nemá prístup k údajom o kreditných kartách kupujúcich počítačovým spôsobom ani v tlačenej podobe. Riziko napadnutia jeho čísla kreditnej karty pri nákupe na webových stránkach predávajúceho pomocou HIPAY / BRAINTREE je takmer nulové.

Profesionáli môžu tiež použiť automatický debetný systém GoCardless (gocardless.com) vybraný predajcom. Tento systém je plne šifrovaný.

Zákazník berie na vedomie a bez výhrad akceptuje, že zodpovednosť Predávajúceho nemôže vzniknúť na základe porušenia bezpečnosti vyššie uvedených platobných systémov, za ktoré je výlučne zodpovedný ich poskytovateľ.

Pri platbe kreditnou kartou je transakcia okamžite odpísaná z platby uskutočnenej zákazníkom. Záväzok zaplatiť kartou je neodvolateľný. Poskytnutím svojich bankových údajov v čase predaja Zákazník oprávňuje Predávajúceho na debetné zúčtovanie sumy zodpovedajúcej uvedenej cene. Zákazník potvrdzuje, že je zákonným vlastníkom debetnej karty a že je zo zákona oprávnený ju používať. V prípade chyby alebo nemožnosti odpísania z karty sa objednávka okamžite zruší.

Činnosti súvisiace so zmluvou na diaľkový predaj organizuje spoločnosť AD TYRES INTERNATIONAL EU so sídlom na úrovni 3 Suite No. 2407, Tower Business Center, Tower Street Swatar, BIRKIRKARA BKR 4013, MALTA - registračné číslo spoločnosti OC 1277.

6/ Vrátenie tovaru.

 • Používateľ má 14 dní na to, aby využil svoje právo vrátiť tovar. Reklamáciu musí uviesť na základe lístka, ktorý je prístupný na jeho súkromnom účte.
 • V prípade vrátenia tovaru v stanovenej lehote, bude užívateľ znášať náklady na vrátenie, k AD TYRES INTERNATIONAL SLU nenesie zodpovednosť.
 • Používateľ sa musí uistiť, že adresa doručenia je správna. V prípade, že adresa neumožňuje dodávku, ponechá si AD TYRES INTERNATIONAL SLU poplatky za náklady na vrátenie.
 • Používateľ je povinný skontrolovať tovar pri doručení. Ak používateľ nenájde žiadne nedostatky počas doručenia, bude tovar považovaný, že je dokonalom stave a v súlade s objednávkou.

7/ Cena.

 • Maxi Tyre nákupná cena je aktualizovaná v reálnom čase.
 • Zobrazovaná cena na Maxi Tyre je informatívneho charakteru a nie je zodpovedný za chyby spôsobené aktualizáciou.
 • Ceny sú vrátane dopravy od 2 ks.

8/ Platné zákony a jurisdikcia

Tieto Všeobecné obchodné podmienky a dohoda medzi AD TYRES INTERNATIONAL SLU a Zákazníkom sa riadia andorrským zákonom.

Spoločnosť AD TYRES INTERNATIONAL SLU sa však pred prijatím akýchkoľvek právnych krokov bude usilovať o priateľské riešenie.