INFORMÁCIE O SÚBOROCH COOKIE A INÝCH SLEDOVACÍCH ZARIADENIACH

ČO JE TO COOKIE?

Súbor cookie je malý textový súbor, ktorý sa ukladá na určitom mieste vášho koncového zariadenia (počítača, tabletu, smartfónu atď.), keď navštívite webovú stránku, prečítate e-mail, nainštalujete alebo použijete softvér alebo mobilnú aplikáciu alebo online reklamu.

Súbory cookie sa používajú na zhromažďovanie informácií o vašom prehliadaní webových stránok, na zjednodušenie prístupu na naše stránky alebo na zvýšenie rýchlosti a efektívnosti ich používania a na zasielanie personalizovaných služieb alebo reklám.

Údaje zhromažďované pomocou súborov cookie sú rôznorodé (napr. IP adresa, prehliadač, čas strávený na stránke, poloha terminálu atď.), ktoré zodpovedajú technickým údajom a údajom o prehliadaní uvedeným v našich zásadách ochrany osobných údajov.

Súbory cookie sú v podstate spravované prehliadačom, ktorý používa váš terminál.

Existuje trojstupňová klasifikácia súborov cookie.

TypDefinícia
Súbor cookie1. stranyIde o interný súbor cookie navštívenej webovej lokality, ktorý je vytvorený a uložený webovou lokalitou.
Cooke2. stranaIde o interný súbor cookie, ktorý sa prenáša zo spoločnosti, ktorá ho vytvorila, do inej spoločnosti prostredníctvom dátového partnerstva, a to buď predajom, alebo zdieľaním.
Súbor cookietretej stranyIde o súbor cookie spojený s iným názvom domény, ako je názov navštívenej stránky, ktorý vytvára a ukladá tretia strana vo vzťahu k vlastníkovi stránky.

AKÉ SÚ ĎALŠIE SLEDOVACIE ZARIADENIA?

Ostatné sledovacie prvky použité na stránke maxityre.sk zodpovedajú technológii známej ako WebStorage. Ide o inú technológiu ako súbory cookie, ktoré ukladajú informácie na termináli používateľa prostredníctvom použitého prehliadača (IE, Firefox, Safari atď.). Zhromaždené údaje na rozdiel od údajov zozbieraných pomocou súborov cookie nikdy neprechádzajú cez naše servery.

Existujú dva typy webového úložiska v závislosti od typu životnosti uložených údajov.

TypDefinícia
Ukladanie relácií
(Ukladanie relácií)
Tento typ webového úložiska má tú zvláštnosť, že uchováva zhromaždené údaje len počas trvania relácie, t. j. počas doby, počas ktorej je okno alebo karta prehliadača otvorená na termináli používateľa. Zozbierané údaje sa automaticky vymažú, keď používateľ zatvorí kartu alebo okno.
Miestne úložisko
(Miestne úložisko)
Tento typ webového úložiska má tú zvláštnosť, že zhromaždené údaje sa uchovávajú aj po skončení relácie, a to buď na dobu neurčitú, alebo na dobu obmedzenú v dôsledku vymazania údajov používateľom alebo naprogramovania doby uchovávania údajov vydavateľom.

KTO JE ZODPOVEDNÝ ZA SPRACOVANIE ÚDAJOV POMOCOU COOKIES A INÝCH TRACEROV NA MIESTE maxityre.sk?

Za spracovanie osobných údajov, ktoré sa vykonáva prostredníctvom súborov cookie a iných sledovacích zariadení uložených na vašom termináli pri prvej návšteve stránky maxityre.sk alebo pri prijatí súborov cookie alebo iných sledovacích zariadení, ak sa to vyžaduje, zodpovedá editor stránky:

  • AD Tyres International SLU, spoločnosť založená podľa andorrského práva vo forme societat limitada unipersonal s kapitálom 1.000.000 eur, zapísaná v andorrskom obchodnom registri pod číslom 16339, so sídlom na adrese C. Prat de la Creu, 59-65, ANDORRA LA VELLA (Andorrské kniežatstvo), e-mail: cm(a)adtyre.com, +376 810 888, (ďalej len " AD Tyres ").

Niektoré súbory cookie sa do vášho terminálu ukladajú v spolupráci s nasledujúcimi partnermi, ktorí môžu byť spoločne zodpovední za spracovanie výsledných osobných údajov:

  • Google Ireland Limited, private company limited by shares (súkromná spoločnosť s ručením obmedzeným) registrovaná podľa írskeho práva, zapísaná v írskom obchodnom registri pod číslom 368047, so sídlom Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Dublin, D04E5W5 (Írska republika) - zásady používania súborov cookies
  • Hotjar Limited, Private limited company (spoločnosť s ručením obmedzeným) registrovaná podľa maltského práva, zapísaná v maltskom obchodnom registri pod číslom C 65490, so sídlom Dragonara Business Center, 5th Floor, Dragonara Road, Paceville, St. Julians, STJ 3141 (Malta) - zásady používania súborov cookies
  • Microsoft Corporation, Právnická spoločnosť v USA vo forme coporation service company (spoločnosť poskytujúca služby v oblasti korporácií), zapísaná v Štátnom registri spoločností vo Washingtone pod číslom 600 413 485, so sídlom 1 Microsoft Way , Redmond, WA, 98052-8300 (USA) - zásady používania súborov cookies
  • Zendesk, Inc, Spoločnosť založená podľa amerického právneho poriadku, zapísaná v registri spoločností v Kalifornii s číslom C3295670, so sídlom na 989 Market St San Francisco, California, 94103-1708 (United States) - zásady používania súborov cookies

Vyššie uvedené spoločnosti sú jedinými príjemcami údajov zozbieraných prostredníctvom súborov cookie na našej stránke. Tieto údaje neposkytujeme iným tretím stranám.

AKÉ SÚ ÚČELY COOKIES A INÝCH TRACEROV NA STRÁNKE maxityre.sk?

SÚBORY COOKIE A/ALEBO INÉ POTREBNÉ SLEDOVACIE PRVKY.

Tieto súbory cookie a/alebo iné sledovacie zariadenia sú nevyhnutné na prístup k službám na stránke a najmä k vášmu zákazníckemu účtu. Aktivácia týchto súborov cookie a/alebo iných sledovacích zariadení je nevyhnutná na to, aby sme vám mohli poskytovať naše produkty a služby. Z tohto dôvodu sa na tieto súbory cookie a/alebo iné sledovacie zariadenia nevzťahuje váš súhlas.

CookieHostiteľTypTrvanieFunkcia
acMaxityreSúbor cookie 1. strany6 mesiacTento súbor cookie zo stránky maxityre.sk identifikuje voľbu (súhlas alebo odmietnutie) používateľa ohľadom týchto preferencií týkajúcich sa súborov cookies a iných sledovačov.
jwt_tokenMaxityreSúbor cookie 1. stranyZ relácieTento súbor cookie zo stránky maxityre.sk identifikuje pripojenie zákazníka.
premium-modalMaxityreSúbor cookie 1. strany30 deňÚčelom tohto súboru cookie z webu maxityre.sk je obmedziť rýchlosť zobrazovania situačných prvkov.
public_modeMaxityreSúbor cookie 1. strany6 mesiacÚčelom tohto súboru cookie z webu maxityre.sk je nechať používateľa zvoliť si medzi verejným a profesionálnym režimom.
user_vehicleMaxityreSúbor cookie 1. strany6 mesiacÚčelom tohto súboru cookie z webu maxityre.sk je ponechať používateľovi možnosť výberu vozidla.

*Toto je maximálna doba uchovávania údajov zhromaždených prostredníctvom príslušného súboru cookie, ak používateľ neodvolá svoj súhlas. Toto obdobie sa líši od obdobia uchovávania voľby používateľa (súhlas alebo odmietnutie), ktoré je šesť mesiacov.

SÚBORY COOKIE A INÉ FUNKČNÉ SLEDOVACIE PRVKY

Tieto súbory cookie a iné sledovacie prvky sa používajú na zabezpečenie nepodstatných funkcií pri prístupe na stránku. Ich aktivácia zlepšuje navigáciu a používateľský zážitok. Ak tieto súbory cookie alebo iné sledovacie zariadenia neprijmete, existuje riziko, že sa zhorší vaša používateľská skúsenosť bez toho, aby to ovplyvnilo vašu schopnosť využívať naše produkty a služby.

CookieHostiteľTypTrvanieFunkcia
G_ENABLED_IDPSMaxityreSúbor cookie 3. strany2 rokTento súbor cookie Google umožňuje pripojenie k zákazníckemu účtu prostredníctvom účtu Google.
__zlcmidMaxityreSúbor cookie 1. strany1 rokTento súbor cookie od spoločnosti Zendesk je umiestnený na používateľskom termináli počas pri jeho prvej návšteve webových stránok maxityre.sk. Tento súbor cookie priraďuje používateľovi webu jedinečný identifikátor týkajúci sa tejto stránky a použitého prehliadača. To umožňuje priradiť postupné prehliadanie tomu istému používateľovi webu na tej istej stránke.

*Toto je maximálna doba uchovávania údajov zhromaždených prostredníctvom príslušného súboru cookie, ak používateľ neodvolá svoj súhlas. Toto obdobie sa líši od obdobia uchovávania voľby používateľa (súhlas alebo odmietnutie), ktoré je šesť mesiacov.

Webové úložiskoHostiteľTypTrvanie**Funkcia
mxstoreMaxityreWebové úložisko12 mesiacToto webové úložisko umožňuje ponechať konfiguračné parametre zvolené používateľom na prispôsobenie funkcií stránok.
__zlcstore, ZD-*MaxityreWebové úložiskoVytrvalýToto webové úložisko od Zendesk sa uloží na termináli webového používateľa pri jeho prvej návšteve webových stránok maxityre.sk. Toto webové úložisko sa používa na uloženie konfigurácie nástrojov týkajúcich sa tejto webovej stránky.

**Toto je maximálna doba uchovávania údajov zhromaždených prostredníctvom príslušného webového úložiska, ak používateľ neodvolá svoj súhlas. Je potrebné poznamenať, že ak používateľ neodvolá svoj súhlas, údaje sa vymažú pri ďalšej návšteve stránky po uplynutí obdobia uchovávania (napríklad: ak sa používateľ vráti na stránku po 9 mesiacoch od zhromaždenia údajov, údaje môže maxityre.sk naďalej používať. - ak sa používateľ vráti na stránku po 14 mesiacoch, údaje sa vymažú práve v tomto okamihu, pretože konzultácia stránky sa vykonáva viac ako 12 mesiacov po zhromaždení údajov).

Toto obdobie uchovávania sa líši od obdobia uchovávania údajov v prípade voľby používateľa (súhlas alebo odmietnutie), ktoré je šesť mesiacov.

COOKIES A/ALEBO INÉ ANALYTICKÉ SLEDOVACIE PRVKY

Tieto súbory cookie a/alebo iné sledovacie zariadenia nám umožňujú zhromažďovať údaje o počte návštev na stránke a návykoch návštevníkov pri prehliadaní. Cieľom je zistiť objem návštev a využívanie našich stránok, aby sme mohli vyhodnotiť ich výkonnosť a prípadne zlepšiť ich prevádzku. Všetky informácie zhromaždené týmito súbormi cookie a/alebo inými sledovacími zariadeniami sú agregované, a preto anonymizované. Ak tieto súbory cookie a/alebo iné sledovacie prvky odmietnete, vaša navigácia na stránke sa nijako nezmení.

CookieHostiteľTypTrvanieFunkcia
_gaGoogle.comSúbor cookie 3. strany2 rokTento súbor cookie od spoločnosti Google je umiestnený na používateľskom termináli počas prvej návštevy webu maxityre.sk. Tento súbor cookie priraďuje používateľovi jedinečný identifikátor týkajúci sa tejto stránky a použitého prehliadača. To umožňuje priradiť postupné prehliadanie tomu istému používateľovi internetu na tej istej stránke. Tento súbor cookie počíta počet zobrazení stránky na jedinečného návštevníka.
_gat_*Google.comSúbor cookie 3. strany1 minútaÚčelom tohto súboru cookie od spoločnosti Google je obmedziť rýchlosť žiadostí na stránkach generujúcich vysokú návštevnosť, aby sa uľahčilo štatistické počítanie. Pomáha predchádzať preťaženiu údajov prehliadania.
_gidGoogle.comSúbor cookie 3. strany1 deňTento súbor cookie od spoločnosti Google zhromažďuje a ukladá údaje o prehliadaní používateľov na štatistické účely. Umožňuje vám vytvárať analytické správy o výkonnosti stránok. Zhromaždené údaje zahŕňajú počet návštevníkov, ich pôvod a zobrazené stránky. Zhromaždené údaje sú úplne anonymné.
_hjid, _hj*Hotjar.comSúbor cookie 3. strany12 mesiacTento súbor cookie od spoločnosti Hotjar je umiestnený na používateľskom termináli počas prvej návštevy webu maxityre.sk. Tento súbor cookie priraďuje používateľovi jedinečný identifikátor týkajúci sa tejto stránky a použitého prehliadača. To umožňuje priradiť postupné prehliadanie tomu istému používateľovi internetu na tej istej stránke.

*Toto je maximálna doba uchovávania údajov zhromaždených prostredníctvom príslušného súboru cookie, ak používateľ neodvolá svoj súhlas. Toto obdobie sa líši od obdobia uchovávania voľby používateľa (súhlas alebo odmietnutie), ktoré je šesť mesiacov.

SÚBORY COOKIE A/ALEBO INÉ REKLAMNÉ SLEDOVACIE ZARIADENIA.

Tieto súbory cookie a/alebo iné sledovacie zariadenia umožňujú cielenú a personalizovanú reklamu na základe navigácie, ako aj štatistiky týkajúce sa reklamných kampaní. Údaje zozbierané týmito súbormi cookie a/alebo inými sledovacími zariadeniami môžu hostiteľské spoločnosti použiť na vytvorenie profilu vašich záujmov a ponúknutie relevantných reklám na iných webových stránkach. Údaje sú v zásade anonymizované a fungujú na základe jedinečnej identifikácie, ktorá je priradená vášmu prehliadaču a terminálu. Ak tieto súbory cookie a/alebo iné sledovacie prvky odmietnete, vaša navigácia na stránke sa nijako nezmení. Zobrazené reklamy však môžu byť irelevantné a opakujúce sa.

CookieHostiteľTypTrvanieFunkcia
_gcl_auGoogle.comSúbor cookie 3. strany3 mesiacTento súbor cookie od spoločnosti Google zhromažďuje a ukladá konverzie (kliknutia používateľov internetu na naše reklamy, ktoré viedli k presmerovanie týchto používateľov internetu na naše stránky) s cieľom vyhodnotiť účinnosť reklamných kampaní. Používa sa ako súčasť služby Google AdSense.
_uetsidMicrosoft.comSúbor cookie 3. strany1 deňTento súbor cookie, ktorý vydala spoločnosť Microsoft ako súčasť svojej služby Bing, zhromažďuje a ukladá údaje o prehliadaní od návštevníkov na niekoľkých webových stránkach na reklamné účely a najmä na obmedzenie počtu zobrazení reklamy používateľovi. Zhromaždené údaje sú anonymizované.
_uetvidMicrosoft.comSúbor cookie 3. strany17 deňTento súbor cookie od spoločnosti Microsoft ako súčasť služby Bing zhromažďuje a ukladá údaje o návštevách návštevníkov na reklamné účely, a najmä na účely predstavenia relevantných reklám na základe preferencií používateľov. Zhromaždené údaje sú anonymizované.

*Toto je maximálna doba uchovávania údajov zhromaždených prostredníctvom príslušného súboru cookie, ak používateľ neodvolá svoj súhlas. Toto obdobie sa líši od obdobia uchovávania voľby používateľa (súhlas alebo odmietnutie), ktoré je šesť mesiacov.

AKO SPRAVOVAŤ SÚBORY COOKIE A INÉ SLEDOVACIE ZARIADENIA?

Okrem nevyhnutných súborov cookie a/alebo iných sledovacích zariadení podlieha ukladanie všetkých ostatných súborov cookie a iných sledovacích zariadení vášmu slobodnému a informovanému súhlasu. Údaje týkajúce sa vašich volieb (súhlas alebo odmietnutie) uchovávame po dobu šiestich mesiacov odo dňa ich prejavenia. Na konci tohto obdobia sa opäť zobrazí formulár súhlasu, ktorý bol zobrazený pri prvej návšteve.

Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať.

Súbory cookie môžete spravovať niekoľkými spôsobmi.

SPRÁVA COOKIES A INÝCH SLEDOVACÍCH SNÍMAČOV PROSTREDNÍCTVOM STRÁNKY maxityre.sk

Pri prvej návšteve stránky maxityre.sk ste vyzvaní, aby ste sa v banneri určenom na tento účel rozhodli pre správu súborov cookie a iných sledovacích zariadení. Môžete pokračovať v prehliadaní odmietnutím alebo prijatím všetkých súborov cookie a iných sledovacích zariadení, ktoré podliehajú súhlasu, alebo môžete prispôsobiť svoje voľby týkajúce sa každej kategórie súborov cookie a iných sledovacích zariadení, ktoré podliehajú súhlasu.

Potom môžete kedykoľvek zmeniť svoje preferencie kliknutím na nasledujúce tlačidlo:

SPRÁVA SÚBOROV COOKIE A INÝCH SLEDOVACÍCH ZARIADENÍ PROSTREDNÍCTVOM PREHLIADAČA

Súbory cookie a iné sledovacie zariadenia môžete spravovať aj pomocou konfigurácie nastavení prehliadača. Nižšie sú uvedené hlavné odkazy na návod na správu súborov cookie v najbežnejších prehliadačoch.

SPRÁVA SÚBOROV COOKIE PROSTREDNÍCTVOM PLATFORIEM NA ODHLÁSENIE

Niektoré súbory cookie môžete spravovať aj pomocou platforiem na správu súborov cookie, ktoré vám umožňujú centrálne prijímať alebo odmietať súbory cookie nastavené reklamnými agentúrami alebo sieťami, ktoré používajú behaviorálne cielenie.

PlatformaOdkaz
Váš online výberhttps://www.youronlinechoices.com/
Network Advertising Initiativehttps://optout.networkadvertising.org/?c=1
Iniciatíva sieťovej reklamyhttps://optout.aboutads.info/?c=2&lang=EN

AKO NÁS KONTAKTOVAŤ?

Radi vám odpovieme na všetky otázky týkajúce sa súborov cookie a iných sledovacích zariadení.

Ak sa chcete s nami skontaktovať, môžete sa k nám pripojiť v čase, keď sa vám to hodí:

  • alebo zaslaním e-mailu na adresu: cm(a)adtyre.com
  • alebo vyplnením kontaktného formulára tu.

AKO ZÍSKAŤ VIAC INFORMÁCIÍ O SÚBOROCH COOKIE?